Dias skanning med: Reflecta DigitDia evolution

Klargøring af skanneren

Start af skanneren

Anbring skanneren på et plant og fast underlag og åben for skærmen.
Indsæt et SD kort på op til 128 GB, et på 32 GB vil dog være meget velegnet.
Tilslut en 12 volts strømforsyning og tænd for skanneren på betjeningspanelet.
SD-kort og strømforsyning tilsluttes nederst på skannerens højre side.
Det vil være en god ide at formaterer det isatte SD-kort, så det efter skanningerne kun indeholder dine billeder og er fra den aktuelle skanning.
Transport armen, der er placeret midt på skannerens front, skal være skubbet ind i skanneren.

Indstilling af transport armen

Transportarmen sidder midt på skannerens frontside og transporterer
et dias ind i skanneren, hvor det bliver skannet. Efter skanningen sætter
armen diasset tilbage og på plads i magasinet igen.
Transportarmen er forsynet med en pal med to indstillings muligheder,
der afhænger af hvilken magasin type der indsættes i skanneren.
Er magasinet af typen “Universal (DIN 108)” skal palen være slået ned som
vist på tegningen til højre.
Er magasinet af typen “CS” eller “LKM” så skal palen være slået op, også
som vist på tegningen yderst til højre.
Andre magasin typer end de tre nævnte kan ikke benyttes i skanneren.

digitdia-magasin-typer-108-cs-lkm

Indsætning af magasin i skanneren

Et magasin, der allerede er forberedt og med korrekt isatte dias, kan nu
indsættes i skanneren.
Husk at transportarmen skal være skuppet ind i skanneren.
(Angående klargøring af magasin og dias se dette link)
Magasinet indsættes forsigtigt fra skannerens venstre side og ind i
magasinkanalen og skubbes frem til kontakt med tranportarmen.
Er magasinet korrekt fyldt med dias, vil dias nr. 1 nu sidde klar til skanning
ved transportarmen når armen, ved start, kører ud.

Hæv scanneren i højre side

Hvis skanneren står plant på et bord, er der en stor risiko for at dias under skanningen falder fremefter inde i skanneren og dermed giver et driftsstop.
For at opnå en stabil drift er det derfor nødvendigt at hæve skannerens
højre side med 15 til 20 mm.
Løftet gøres ved at sætte den træplade, der opbevares sammen med
skanneren, under skannerens to ben i højre side.
Tyngdekraften vil så hjælpe os med at få en stabil drift af skanningen og
uden stop for at fjerne fejlramte dias fra maskinens indre.