Senior Datastuen
Vejledninger
 
Microsoft: Word 2007
 
Word 2007 - Introduktion

I Office-pakken 2007 er der sket markante ændringer i layoutet på skærmen. Man kan naturligvis de samme ting vedr. tekst billeder m. m.; men måden, man skal handle er ændret drastisk, så det første møde med Word 2007 kan virke
skræmmende og forvirrende.
I det følgende vil jeg forsøge at lave en oversigt med forklaringer til de ændringer, som den almindelige bruger af Word vil kunne støtte sig til, når der skal fabrikeres almindelige breve, arbejdes med billeder og anden grafik, tekstbokse m. m.

Udarbejdet af: Karl Johan Jørgensen
Læs mere her

Top

Word 2007 - Indledende øvelser
Med denne vejledning kan du lære de grundlæggende færdigheder i den nyeste udgave af Word:
Elementer i tekstbehandling
Skærmbilledet
Værktøjslinjen Hurtig adgang
Menulinjen
Formatering
Markering
Klip, kopier, sæt ind og flyt
Udarbejdet af: Karl Johan Jørgensen
Læs mere her

Top

Word 2007 - Fortsættelse
Sideopsætning, stavekontrol og m. m.

Læs mere her

Word 2007 Billeder og tegninger
Her beskrives, hvorledes man kan arbejde med billeder og tegninger i et Word-dokument.
Læs mere her

Top

Emner på denne side
Word 2007
Introduktion
Word 2007
Indledende øvelser
Word 2007
fortsættelse
Word 2007
Billeder og tegninger