Senior Datastuen
Linksamling
 
IT-Formidler.dk

IT-Formidler

Vidensministeriet har foranlediget en hjemmeside med en lang række vejledninger til undervisningsforløb efter en særlig pædagogik.
Der fortælles en lille historie, for at perspektivere emnet.
Herefter gennemgås opgaven via tegninger på en tavle.
Kursisterne får udleveret en Navigationsseddel, der i punktform viser aktiviteten ved PC’en.

Altså ingen visning på stort lærred. Kursisterne skal selv ud fra introduktionen og navigationssedlen tilegne sig viden.

Link til IT-Formidler