Senior Datastuen
Vejledninger
 
Diverse
 
Copyright
For at undgå misbrug kan her læses om den beskyttelse, som vore vejledninger er underlagt.
Læs mere her

TOP

Om vejledningerne
Du kan her læse nærmere om, hvordan de mange vejledninger kan hentes på internettet.
Læs mere her

TOP

Adgang for alle
Du kan få læst alt tekst op, som kan kopieres.
Velegnet for svagsynede, og til at 'læse' korrektur på egne tekster.
Læs mere her

TOP

Digital signatur
Med en digital signatur kan man hente og give oplysning til det offentlige. Se nærmere her
Læs mere her

TOP

Gadwin PrintScreen
Med programmet kan du tage et screen shot til indsættelse i et Word-dokument. Vejledning om installation af programmet og om brugen af det.
Udarbejdet af: Karl Johan Jørgensen
Læs mere om Gadwin Print Screen 3,5 her

TOP

Gadwin PrintScreen . Version 4.3
Programmet er udkommet i en ny version med flere nye funktioner. Og en vejledning til den nye version er nu også tilgængelig.
Udarbejdet af: Karl Johan Jørgensen
Læs mere om  Gadwin Print Screen 4,3 her

TOP

NemID erstatter digitalsignatur
Læs mere her

TOP